Gå till innehåll
Narva BK
Narva BK

Vår verksamhet

Boxning är....

en fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra

Boxning består av....

träning och lek, tävling och uppvisning.

Vi organiserar vår boxningsverksamhet.....

i en självständig förening och ansluten till Svenska Boxningsförbundet som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet

Vi delar in vår idrott......

efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar upp till och med 20år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år

I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling är normgivande för verksamheten.

Tävling är en del av leken och ska alltidske på barnens villkor.I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott.I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande

I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivandemedan prestation och resultat är av underordnad betydelse

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt

Därför vill vi utforma vår idrott så att den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehål för alla som vill, oavsett etnicitet, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven Boxningsverksamhet

Boxningsverksamheten ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar och de som deltar får vara med att bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet

Boxningsverksamheten ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.och i alla lägen försvarar den svages rätt och kräver den starkes ansvar.vilket ger en god grundtrygghet som bas för goda prestationer.

Vi följer Svenska Boxningsförbundets värdegrund & code of conduct.

Publicerad: 2022-05-09

Senast uppdaterad: 2023-01-04

Författare: Dejan Nedanovski

Sponsorer

Besöksadress

Frejgatan 32a
113 26 Stockholm

Faktureringsinformation

Bankgiro: 5590-0153
Swish: 1233440518
Kortsystem: iZettle
Reg nummer: 802406-2153
e-post: ekonomi@narva.com
Erlagda avgifter återbetalas ej
Innehar F-skatt

 

Kontakta oss

070-3778191
info@narva.com