Hoppa till sidans innehåll

VERKSAMHET


Boxning är

....en fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Boxning består av

....träning och lek, tävling och uppvisning.

Vi organiserar vår boxningsverksamhet

.....i en självständig förening och ansluten till Svenska Boxningsförbundet som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott

......efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar upp till och med 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.

I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott.

I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att

 • den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll

 • alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förut

  sättningar, får vara med i föreningsdriven Boxningsverksamhet

 • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika

  samhällsgrupperingar

 • de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet

 • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

 • den i alla lägen försvarar den svages rätt och kräver den starkes ansvar.

 • ger en god grundtrygghet som bas för goda prestationer.

Vi följer även Svenska Boxningsförbundets värdegrund & code of conduct.


Narva BK:s uppgift är att fylla en social funktion och bedriva tävlingsverksamhet. Vi drivs av föreställningen att de bästa boxarna har en grundtrygghet vilken bottnar i kunskapen om den egna förmågan att försvara sig. Med sådan kunskap saknas behov av att på gata eller i krogkö bevisa för andra "vad man går för". Hela Narvas historia är en kamp mot våld. En kamp för den svages rätt och den starkes ansvar


Telefon: 070-3778191

Bankgiro: 5590-0153

Swish: 1233440518

Kortsystem: Zettle

Reg. nummer: 802406-2153

Erlagda avgifter återbetalas ej

Innehar F-skatt


 


 

 

 

 

 

Postadress:
Narva BK - Boxning
Frejgatan 32 A
11326 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0703778191
E-post: This is a mailto link