Hoppa till sidans innehåll

Uppdaterade hösttider och ändrad organisation

12 AUG 2022 12:56
Kanske inte rätt dag (18 aug, 28 gr varmt) att förvarna om svettig träning i en klassik boxningslokal. Men om 4 dagar, 22 aug, ändrar vi nuvarande bantat schema med 3 pass/dag till 28! Välkomna. För ett läsbart uppdaterat schema...
  • Uppdaterad: 12 AUG 2022 12:56

klicka på denna länk.

Du som är medlem och har löst vårens medlemsavgift kan träna fram till 31 aug. Därefter vill vi gärna att du betalar din träningsavgift.

Klubben har under sommaren ändrat i sin organisation. Som idell organisation skiljer vi oss från alla andra organisationsformer som bolag, ekonomiska föreninga o dyl. så tillvida att vi inte omfattas av någon lagstiftning! Det är "bara" Skatteverket som ställer krav på oss för att vi inte skall behöva betala skatt. Främsta kravet är att klubben i princip (begränsningar finns) skall vara öppen för alla, ingen får ha mer än en röst och att klubben skall drivas demokratiskt. Alla i klubben har således samma rättigheter OCH skyldigheter. Vid senaste styrelsemötet beslutade vi att detta schema idag bäst speglar vår verksamhet.

Vi ser gärna att någon/några vill ta på sig rollen att "hantera" Grå panter-träning inkl därmed vidhängande verksamhet (kanske resor, besök hos andra klubbar mm), vidare vill vi gärna knyta till oss någon med ansvar/kunskap om sociala medier av alla de slag.  /Hans, ordf

Skribent: Hans Lindahl
E-post: This is a mailto link

Narva BK:s uppgift är att fylla en social funktion och bedriva tävlingsverksamhet. Vi drivs av föreställningen att de bästa boxarna har en grundtrygghet vilken bottnar i kunskapen om den egna förmågan att försvara sig. Med sådan kunskap saknas behov av att på gata eller i krogkö bevisa för andra "vad man går för". Hela Narvas historia är en kamp mot våld. En kamp för den svages rätt och den starkes ansvar


Telefon: 070-3778191

Bankgiro: 5590-0153

Swish: 1233440518

Kortsystem: Zettle

Reg. nummer: 802406-2153

Erlagda avgifter återbetalas ej

Innehar F-skatt


 


 

 

 

 

 

Postadress:
Narva BK - Boxning
Frejgatan 32 A
11326 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0703778191
E-post: This is a mailto link